IT POMOCNÍK

14.10.2012 18:29

Již minulý rok se mi osvědčilo pověřit někoho ze třídy zapisováním úkolů na stránky třídy, proto jsem tak učinila i v této třídě. Děkuji Kubovi, že se tohoto úkolu ujal a Vás prosím o shovívavost. Někdy se tam může objevit gramatická chyba, protože se všechno teprve učíme.