Základní informace a kontakty

Nejzákladnější informace o naší škole k 01.09.2011:

Oficiální název školy:

Základní škola Kounice, okres Nymburk

Adresa:   Kounice 363,   289 15 Kounice

Pevná linka321 695 873   Mobil728 888 523  Fax:   321 695 881
Mail: zskounice@volny.cz

IČO: 750 30 942,  Identifikátor: 600 050 921

Počet žáků: 161, chlapců 79, dívek 82
Počet tříd: 9
V nové budově od roku 1999

Součásti školy:

  • Základní škola, IZO: 102 374 996
  • Školní družina, IZO: 113 700 148
  • Školní jídelna, IZO: 102 714 291

    Začátek vyučování: 8.10

  • Vzdělávací program:

  • 32-2007 Základní škola Kounice (včetně změn a doplňků)