Koubková Marie –      český a anglický jazyk

                                matematika

                                člověk a jeho svět ( vlastivěda a přírodověda)

                                 praktické činnosti

                                 tělesná výchova

                                 výtvarná výchova

Urban Jaroslav       -    tělesná výchova

Sedláková Dáša       -  hudební výchova

                              -  český jazyk . čtení