Archiv článků

IT POMOCNÍK

14.10.2012 18:29
Již minulý rok se mi osvědčilo pověřit někoho ze třídy zapisováním úkolů na stránky třídy, proto jsem tak učinila i v této třídě. Děkuji Kubovi, že se tohoto úkolu ujal a Vás prosím o shovívavost. Někdy se tam může objevit gramatická chyba, protože se všechno teprve učíme.

STROM

14.10.2012 18:28
  Protože je příští týden DEN STROMŮ, naše škola vyhlásila Týden stromů. Každá třída se do akce zapojí nějakým projektem. My jsme využili akce Dendrologické zahrady v Průhonicích a v úterý – 16.10. pojedeme na program STROM. Děti absolvují procházku se šesti zastaveními, kde jim...

Sběr papíru

07.10.2012 10:53
V polovině října se chystá sběr papíru a víček. Výtěžek z této akce je využit na zakoupení odměn při různých školních akcích a část peněz je předána do třídního fondu podle počtu odevzdaných  kilogramů. Doufám proto, že se sběru zúčastní všichni žáci. ( Já už mám papír připravený.) Kb

Žákovská knihovna

26.09.2012 16:59
 V  knihovně si mohou děti půjčovat knihy v tyto dny: úterý: 12.45 - 13.30 čtvrtek: 13:45 - 14.30

AKCE V ZÁŘÍ

17.09.2012 14:02
Ve čtvrtek 20. 9. pojedeme do Prahy, do Toulcova dvora na program: Půda - základ života. Sejdeme se normálně ve škole. Protože je program dlouhý, vezměte si s sebou velkou svačinu, obědy jsem všem odhlásila. Můžete si vzít i peníze na útratu.  Kdo bude chtít vysadit ve Vykáni,...

Pověsti

10.09.2012 21:16
Knihu pro společné čtení si mají děti sehnat do 4. října - vzkaz p. uč. Sedlákové

průkazky

06.09.2012 06:10
Jak už jsem psala, bylo by dobré (pro případné cesty do Prahy) pořídit dětem  průkazku na zvláštní jízdné (na slevu jízdného). Týká se to dětí od 10 do 15. let. Průkazky vyřídí na počkání na nádraží v Českém Brodě. Potřebovat budete rodný list dítěte a průkazovou fotografii 35x45 mm....

Akce v září

04.09.2012 16:55
V měsíci září nás čekají 2 akce: 20. 9. pojedeme do Toulcova dvora na program PŮDA - ZÁKLAD ŽIVOTA.  Vybírat budu 150 Kč, ale vyberu si to až zároveň s penězi na sešity, čtvrtky.... 27.9. nás čeká v Praze v Botanické zahradě program DOTKNI SE PRAVĚKU ANEB DNY PRAVĚKÝCH ŘEMESEL. ...

Co budou potřebovat čtvrťáci?

31.08.2012 11:50
      POVINNÉ UČEBNÍ POMŮCKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 PRO 4. ROČNÍK     Sešity, čtvrtky, folie, šanony a pracovní sešity ………….zajistí škola   Děti mají mít: Vybavený penál Fixy, pastelky, nůžky, lepidlo Pravítko, trojúhelník s ryskou,...
Záznamy: 1 - 9 ze 9